Labore Fravær Labore AS lanserer et nytt verktøy for registrering og oppfølging av fravær, Labore Fravær. [illustrasjon]
Labore Fravær tilbyr:
• Nøyaktig og "dagsfersk" statistikk over fravær
• Enkel metode for registrering og oppfølging av fravær
• Lederstøtteverktøy
• Enklere rapportmuligheter
• Du får satt egne sykefraværsrutiner inn i programmet
• Mer informasjon om fraværet i din bedrift, noe som gir deg et "early warning system". Du kan lettere være i forkant av problemene
• Det gode arbeidet som gjøres dokumenteres

 
Labore nyheter
[sept. 2008]
NAV - Raskere tilbake.
Regelendring fra første september 2008 legger opp til større bruk av Labore Fravær. Les mer.
-
[jan. 2008]
Nexans Rognan starter opp med Labore Fravær.
Nexans har gjennom mange år jobbet systematisk med oppfølging av medarbeidere og har hatt gode resultater med dette arbeidet.
-
[jan. 2006]
Bodø kommune, Norges 9. største kommune, tar i bruk Labore Fravær.
I et prosjekt som løper fram til sommeren 2006 skal registrering og oppfølging av fravær i utvalgte sektorer i kommunen gjøres i Labore Fravær. Kontaktperson er doktorgradsstipendiat Hanne Eriksen, mobil 91115063, Høgskolen i Bodø.
-
[sep. 2005]
Labore tilrettelegger HMS-arbeidet for torskeoppdrett.
Codfarmers AS, Norges største torskeoppdretter, har valgt Labore som sin samarbeidspartner innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Det er Kåre Aasli, partner i Labore som gjennomfører det praktiske arbeidet. Kåre har medisinsk bakgrunn, universitetsstudier innen HMS faget, og lang erfaring fra dette arbeidet gjennom sitt virke i Hydro Offshore.
-
[mar. 2005]
FAFO prøver ut Labore Fravær. FAFO, en av landets ledende forskingsinstitusjoner med 100 ansatte, ønsker å benytte Labore Fravær .. Dette er også en del av et utvidet samarbeid, der FAFO vil delta aktivt i det forskningsarbeidet som gjøres relatert til fraværsmekanismer og fraværsreduserende tiltak.
-
[feb. 2005]
Labore Fravær starter opp full skala pilotering hos Forsvarsbygg. I februar starter Forsvarsbygg, Markedsområde Bodø (Nordland Fylke) bruken av Labore fravær. Virksomheten omfatter 75 medarbeider og har ansvaret for drift og vedlikehold av Forsvarets anlegg i Nordland.
 
Artikler:
22.02.06
» Vellykket livsfasepolitikk i Andebu
 
15.02.06
» God søvn viktig for sikkerheten på arbeidsplassen
 
10.02.06
» Mobbing gir ekstreme helseplager
 
09.02.06
» Risikofaktorer for ulykkesskader i bygge- og anleggssektoren
Idébanken
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Forskningsstiftelsen Fafo
Webdrift AS
» Andre nyttige lenker